B O Wydawnictwie
rl

ISSN:

 0035-9602

Publisher:

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka, Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki
 

Redakcja

Rada Naukowa
Maria Delaperrière, Halina Filipowicz,
David Frick, Julian Maślanka,

Maria Podraza-Kwiatkowska,

Tadeusz Ulewicz


Komitet Redakcyjny
Andrzej Borowski, Tadeusz Bujnicki, Anna Czabanowska-Wróbel, Stanisław Jaworski,
Anna Łebkowska (redaktor naczelna), Roman Mazurkiewicz, Jan Michalik,
Jan Okoń, Eugenia Prokop-Janiec, Magdalena Siwiec (sekretarz redakcji),
Wacław Walecki, Franciszek Ziejka